№ з/п

 

Найменування цінностей

 

Одиниця виміру

 

Кількість (словами)

 

1

 

2

 

3

 

4