Категорія підприємства

Непотрапляння до попередньої категорії

Балансова вартість активів1, євро

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2, євро

Середня чисельність працівників3, чол.

1

2

3

4

5

Мікропідприємство

х

До350 тис.5

До 700 тис.

До 10

Мале

Не відповідає критеріям для мікропідприємств

До 4 млн

До 8 млн

До 50

Середнє

Не відповідає критеріям для малих підприємств

До 20 млн

До 40 млн

До 250

Велике

Не відповідає критеріям для середніх підприємств

Понад 20 млн

Понад 40 млн

Понад 250

Під балансовою вартістю активів мається на увазі валюта балансу (підсумок гр. 4 активу форми № 1, № 1-м або № 1-мс) за попередній звітний рік.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це дохід, визначений шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежів за оренду об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, які за договорами належать комітентам (принципалам і т. п.), суми податків і зборів (мається на увазі непрямих) (ч. 1 ст. 1 Закону № 996).
Середня чисельність працівників визначається згідно з розд. 3 Інструкції № 286. До неї входять штатні працівники підприємства, зовнішні сумісники та особи, які працюють за цивільно-правовими договорами (п. 3.1 Інструкції № 286).
Мається на увазі « до <...> включно» (ст. 3 Директиви № 2013/34/ЄС Європейського парламенту та ради від 26.06.13 р.).
Переведення з євро в гривні здійснюється за середнім за відповідний період (рік) курсом НБУ. Як розрахувати такий курс і де його взяти, Мінфін поки що не роз'яснив.