з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Отримано фінансування на придбання наукової літератури

2313

7011 «Бюджетні асигнування»

195 860

2

Отримано від постачальника наукову літературу

1815

6211

195 860

3

Перераховано кошти постачальнику за отриману наукову літературу

6211

2313

195 860

4

Видано шляхом внутрішньовідомчої передачі наукову літературу

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками»

1815

6 250

5

Відображено списання наукової літератури, що була передана

8013 «Матеріальні витрати»

2711

6 250

6

Закрито рахунок витрат у кінці звітного періоду

5511

8013

6 250

7

Закрито рахунок доходів у кінці звітного періоду

7011

5511

195 860