з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Отримано цільове фінансування на поповнення БФ

2313

5411

720

2

Перераховано кошти шляхом попередньої оплати періодичного видання

2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»

2313

720

3

Оприбутковано до складу капітальних інвестицій періодичне видання

1312

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

120

4

Проведено взаємозалік дебіторської заборгованості на суму отриманого місячного комплекту періодичного видання

6211

2113

120

5

Оприбутковано періодичне видання до складу БФ і видано в користування

1112

1312

120

6

Водночас здійснено другий запис для збільшення власного капіталу

5411

5111

120

7

Нараховано амортизацію на видане в користування періодичне видання
(120 х 50 %)

8014 «Амортизація»

1412

60

8

Закрито рахунок витрат у кінці звітного періоду

5511

8014

60