з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Відображено вартість безплатно отриманих книг

1112 «Бібліотечні фонди»

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

910

2

Відображено:
– дохід від безплатно отриманих книг

2313 «Реєстраційні рахунки»

7511

910

– витрати в сумі безплатно отриманих книг

2117

2313

910

3

Збільшено внесений капітал на суму безплатно отриманих книг

7511

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»

910

4

Нараховано амортизацію на видані в експлуатацію безплатно отримані книги (50 %)

8114 «Амортизація»

1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

455

5

Закрито рахунок витрат у кінці звітного періоду

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду»

8114

455