№з/п

Професія (посада)

Кількість працівників, яких передбачається вивільнити, осіб

Дата наказу про попередження про заплановане вивільнення

Запланована дата вивільнення

А

1

2

3

4

1

Менеджери з реклами

10

20.01.15 р.

20.03.15 р.

2

Менеджери з роздрібної торгівлі побутовими товарами

10

20.01.15 р.

20.03.15 р.

Усього

20

х

х