№з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено дохід на дату підписання акта виконаних робіт

Акт виконаних робіт

362

703

$5 000,00

115 000,00

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкові зобов'язання

703

641

19 166,67*

3

Отримано оплату від нерезидента в інвалюті

Виписка банку

312

362

$5 000,00

120 000,00

4

Відображено дохід від операційних курсових різниць [$5 000 х (23 – 24)]

Бухгалтерська довідка

362

714

5 000,00

5

Сформовано собівартість наданих послуг

Відомість калькуляції

903

131, 377, 661

92 000,00

6

Віднесено на фінансовий результат:

– дохід від виконаних робіт

Бухгалтерськадовідка

703

791

98 833,33

– дохід від операційної курсової різниці

714

791

5 000,00

– собівартість наданих послуг

791

903

92 000,00

* Місцем постачання відповідно до пп. «г» пп. 186.2.1 ПК є територія України.