з / п

Випадки проведення обов'язкової інвентаризації

Строки/дата проведення

Вид інвентаризації за охопленням активів

1

2

3

4

1

Перед складанням річної фінансової звітності

Установлені п. 10 Положення № 879

Суцільна

2

При передачі в оренду майна держпідприємства або бюджетної установи, приватизації майна держпідприємства, передачі держпідприємства до сфери управління іншого органу управління і т. п.

На дату передачі

Відповідно до рішення органів управління підприємством

3

При зміні матеріально відповідальних осіб, а при колективній матеріальній відповідальності – при зміні керівника колективу (бригади), вибутті з колективу більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу

На день прийняття-передачі справ

Вибіркова. Інвентаризуються активи, які знаходяться на відповідальному зберіганні

4

У випадку встановлення фактів крадіжки і зловживань, псування цінностей

На день установлення таких фактів

Вибіркова. Обсяг визначається керівником підприємства

5

Згідно із судовим рішенням або на підставі документа, оформленого органом, який відповідно до закону має право вимагати проведення інвентаризації

Строки/дати встановлюються рішенням суду або відповідним документом, але не раніше дня отримання документів

Обсяг установлюється рішенням суду або відповідним документом

6

У випадку техногенних аварій, пожежі або стихійного лиха

На день після закінчення події

Обсяг визначається керівником підприємства

7

У випадку припинення підприємства

На дату ліквідаційного балансу

Суцільна

8

При переході на складання фінзвітності згідно з МСФЗ

На дату переходу

Суцільна*

9

У випадку отримання відмови постачальника задовольнити претензію про недовантаження товарів або отримання такої претензії від покупця

На дату отримання відмови/претензії

Вибіркова. Звіряється обсяг тих товарів, на які виставлена претензія

10

В інших випадках, передбачених законодавством

Строки та вид інвентаризації визначаються нормативними актами

* Зверніть увагу: метою інвентаризації, проведеної при переході на МСФЗ, є не тільки виявлення фактичної наявності активів, порівняння облікових даних, але й аналіз критеріїв визнання елементів фінзвітності, формування ставлення до наявних активів, елементів капіталу та зобов'язань, оцінка їх вартості з точки зору адекватності МСФЗ. Наприклад, відносно запасів установлюється їх відповідність критеріям, передбаченим МСФЗ (IAS) 2, наявність ознак знецінення, формування резерву, порівняння їх собівартості із чистою вартістю реалізації і т. п.