№п/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

01.12.14 р. Курс НБУ – 18,79 грн. за €1.

Отриманіороші в касу з рахунка

Виписка банку

302

312

€1 000,00

18 790,00

2

Відображено курсову різницю від перерахунку інвалюти на дату здійснення операції (видачі авансу)

[€1 000 х (18,79 – 18,70)]

Бухгалтерська довідка

312

714

90,00

3

01.12.14 р. Курс НБУ – 18,79 грн. за €1.

Видано аванс на відрядження в інвалюті

Видатковий касовий ордер типової форми № КО-2*, наказ про відрядження

3722

302

€1 000,00

18 790,00

4

05.12.14 р. Курс НБУ – 18,98 грн. за €1.

Відображено витрати на відрядження:

– у межах суми авансового звіту**

Звіт

92

3722

€1 000,00

18 790,00

– у розмірі витрат, здійснених за рахунок власних коштів працівника***

(€14 х 18,98)

92

3722

€14 265,72

5

08.12.14 р. Курс НБУ – 19,19 грн. за €1.

Компенсовано працівникові здійснені витрати****

Типова форма № КО-2

3722

301

€14 268,66

6

Відображено курсову різницю на дату повернення заборгованості перед працівником [€14 х (19,19 – 18,98)]

Бухгалтерська довідка

945

3722

2,94

* Затверджено Положенням № 637.

** За курсом НБУ, що діє на дату видачі авансу.

*** За курсом НБУ на дату складання Звіту.

**** За курсом НБУ на дату компенсації витрат працівникові.