№п/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01.11.14 р. розміщено інвалютні кошти на депозит. Курс НБУ – 13 грн. за $1

Договір банків-ського вкладу, банківська виписка

314

312

$10 000

130 000

2

30.11.14 р. нараховано проценти на суму вкладу. Курс НБУ – 15 грн. за $1

373

719

$120

1 800

1 800

3

30.11.14 р. списано дохід на фінансовий результат

719

791

1 800

4

31.12.14 р. нараховано проценти на суму вкладу. Курс НБУ – 14 грн. за $1

Договір банків-ського вкладу, банківська виписка

373

719

$130

1 820

1 820

5

31.12.14 р. відображено курсові різниці за сумою вкладу на дату балансу. Курс НБУ – 14 грн. за $1

[$10 000 х (14,00 – 13,00)]

Бухгалтерська довідка

314

714

10 000

10 000

6

31.12.14 р. відображено курсові різниці за заборгованістю банку у вигляді нарахованих процентів на дату балансу за листопад.

Курс НБУ – 14 грн. за $1

[$120 х (14,00 – 15,00)]

945

373

120

120

7

31.12.14 р. закрито фінансовий результат

714

791

10 000

791

945

120

719

791

1 820

8

05.01.15 р. повернено вклад на поточний рахунок. Курс НБУ – 14,50 грн. за $1

Договір банків-ського вкладу, банківська виписка

312

314

$10 000

145 000

9

05.01.15 р. відображено курсові різниці за заборгованістю банку в сумі вкладу на дату його повернення. Курс НБУ – 14,50 грн. за $1 [$10 000 х (14,50 – 14,00)]

Бухгалтерська довідка

314

714

5 000

5 000

10

05.01.15 р. зараховано проценти на поточний рахунок. Курс НБУ – 14,50 грн. за $1

[($120 + $130) х 14,50]

Банківська виписка

312

373

$250

3 625

11

05.01.15 р. відображено курсові різниці за процентами на дату фактичного зарахування процентів на поточний рахунок.

Курс НБУ – 1,50 грн. за $1

[$120 (14,50 – 14,00) + $130 (14,50 – 14,00)]

Бухгалтерська довідка

373

714

125

12

05.01.15 р. відображено фінансовий результат

714

791

5 000

714

791

125