з/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Придбано обладнання

Акт приймання-передачі

152

631

66 608,33

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

13 321,67

3

Здійснено монтаж обладнання

Облікові регістри,
калькуляції

152

23

3 391,67

4

Обладнання введено в експлуатацію (зараховано на баланс)

Акт приймання-передачі основних засобів
типової форми № ОЗ-1*

104

152

70 000

5

Нараховано амортизацію

(щомісячна сума за січень – листопад 2014 року)

Розрахунок амортизації

23

131

1 166,67

1 166,67

6

Оплачено обладнання (за курсом НБУ на -ву годину 28.11.14 р.)

Виписка банку

631

311

149 668,85

7

Відображено податковий кредит
із ПДВ

(149 668,85 : 6 – 13 321,67)

Акт узгодження ціни,
розрахунок коригування
до податкової накладної**

641

631

11 623,14***

Варіант 1

8

Закрито заборгованість за розрахунками з постачальником обладнання

Облікові регістри

152

631

58 115,71

9

Збільшено первісну вартість обладнання, відображено в момент його отримання від постачальника

Типова форма
№ ОЗ-1

104

152

58 115,71

10

Нараховано амортизацію (щомісячна сума із грудня 2014 року)****

Розрахунок
амортизації

23

131

2 352,70

2 352,70

Варіант 2

8

Закрито заборгованість за розрахунками з постачальником обладнання

Облікові регістри

949

631

58 115,71

58 115,71

9

Нараховано амортизацію (щомісячна сума із грудня 2014 року)

Розрахунок амортизації

23

131

1 166,67

1 166,67

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Виписується до податкової накладної, оформленої під час постачання обладнання.

*** Сума ПДВ у будь-якому разі потрапить до податкового кредиту (звісно, за наявності правильно заповненого розрахунку коригування), оскільки придбане обладнання використовується підприємством у виробництві.

**** Розраховується таким чином:

[70 000,00 грн. – (1 166,67 грн. х 11) + 58 115,71 грн.] : 49 міс. (строк експлуатації, що залишився).