№п/п

Зміст операцій

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано об'єкт ОЗ за справедливою вартістю

Акт приймання-передачі типової форми № ОЗ-1*

1041**

424

110 000

110 000***

2

Відображено витрати на доставку та монтаж обладнання

Акт виконаних робіт

151

631

20 000

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

4 000

4

Уведено в експлуатацію обладнання

Типова форма № ОЗ-1*

1042**

1041, 151

130 000

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Припустимо, підприємством будуть здійснені додаткові витрати за безплатно отриманими об'єктами (наприклад, як у нашому випадку – витрати на доставку і монтаж). Тоді щоб розуміти, коли об'єкт буде придатний до використання, у бухобліку можна ввести субрахунки 1041 «Безплатно отримане обладнання» та 1042 «Безплатно отримане обладнання, уведене в експлуатацію».

*** Керівництвом підприємства було прийняте рішення визначити розмір податкових доходів виходячи з ринкової вартості об'єкта ОЗ (вона ж справедлива для цілей бухгалтерського обліку).