№п/п

Зміст операції

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Коригування витрат на збут

93

631

–2 400 000,00

2

Коригування розрахунків із ПДВ

644

631

–480 000,00