№п/п

Зміст операції

Первинні документи

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Помилка 1

Жовтень 2013 року

1

Перераховано передоплату контрагентові ТОВ «Бузок»

Банківська виписка

371

311

320 000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

53 333,33

Грудень 2013 року

1

Списано на витрати вартість маркетингових послуг

Акт наданих послуг

93

631

2 666 666,67

2

Закрито передоплату

Регістри бухгалтерського обліку

631

371

320 000,00

3

Закрито розрахунки з ПДВ

644

631

533 333,33

Січень 2014 року

1

Проведено методом «сторно» коригування:

– витрат на збут*

Бухгалтерська довідка

44

631

2 400 000,00

– податкового кредиту з ПДВ

644

631

480 000,00

Помилка 2

Листопад 2012 року

1

Нараховано штрафні санкції

Договір; лист, направлений контрагентові

374

715

135 000,00

Червень 2013 року

1

Виконано методом «сторно» коригування штрафних санкцій за 2012 рік

Бухгалтерськадовідка

44

374

135 000,00

Помилка 3

Грудень 2012 року

1

Перераховано передоплату на придбання ос-новного засобу

Банківська виписка

371

311

260 000,00

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

43 333,33

Помилка 4

Серпень 2013 року

1

Оприбутковано матеріали від постачальника А

Прибуткова накладна

201

631/А

3 000,00

2

Відкориговано в аналітичному обліку методом «сторно» вартість матеріалів при виявленні помилки

Бухгалтерська довідка

201

631/А

3 000,00

3

Віднесено заборгованість на постачальника Б

Бухгалтерська довідка, прибуткова накладна

201

631/Б

3 000,00

4

Відображено податковий кредит за розрахунками з контрагентом Б

Податкова накладна

641

631/Б

600,00

* Згідно п. 16 П(С)БО 6. Відображається у грудні 2013 року. Відмітимо, що на практиці підприємства відображають такі помилки шляхом коригування рахунка 44 у місяці їх виявлення.