Норма тривалості робочого часу

Погодинна ставка

Доплата за роботу у вихідний

Усього за місяць

19 дн. × 8 год + 1 дн. (7 березня) × 7 год = 159 год

10 000 грн ÷ 159 год = 62,89 грн

2 × 62,89 грн × 6 год = 754,68 грн

10 000 грн + 754,68 грн = 10 754,68 грн