Таблиця. Приклад відображення в обліку нарахування та виплати середньої зарплати мобілізованим працівникам згідно з вимогами законодавства

№з/п

Зміст операції

Сума, грн

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Дохід

Витрати

1

Нараховано виплати мобілізованим працівникам у розмірі середнього заробітку

2650

949

661

2650

2

Утримано військовий збір (1,5%)

39,75

661

641/ВЗ

3

Перераховано на зарплатну картку

2610,25

661

311

4

Визнано дебіторську заборгованість у сумі компенсації

2650

377*

482

5

Визнано дохід у сумі компенсації

2650

482*

718

6

Отримано компенсацію з бюджету

2650

311

377*

2650

*Якщо є впевненість, що компенсацію буде отримано.