Показник

Яким нормативно-правовим актом установлено

Розмір

Примітка

1

2

3

4

Мінімальний посадовий оклад

Ст. 6 Закону від 24.03.95 р. № 108/98-ВР «Про оплату праці» (далі – Закон № 108)

1 600

Установлюється на рівні не меншому, ніж прожитковий мінімум (далі – ПМ) для працездатної особи станом на 1 січня календарного року

МЗП

Ст. 8 Закону від 21.12.16 р. № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон № 1801)

3 200

Законом № 1801 не передбачено зміни розміру МЗП протягом 2017 року