ФРАГМЕНТ 4

Типова форма № КО-1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33333333

ТОВ «Хмара»

(найменування підприємства установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № 115
від «27» березня 2014 р.

Кореспон- дуючий рахунок, субрахунок

Код аналі-
тичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призна- чення

361

4 300,00

Прийнято від Литовченка Ігоря Олександровича

Підстава Плата за кухонний прилад
згідно з рахунком від 27.03.14 р.
№ 48

Сума Чотири тисячі триста грн. 00 коп.

(словами)

Додатки:

Видаткова накладна від 27.08.13 р. № 124

Головний бухгалтер Квіткова Квіткова С. Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир Орєшкіна Орєшкіна Н. С.

(підпис, прізвище, ініціали)

л

і

н

і

я

в

і

д

р

і

з

у

ТОВ «Хмара»

(найменування підприємства установи, організації))

Квитанція
до прибуткового касового ордера № 115
від «27» березня 2014 р.

Прийнято від Литовченка Ігоря Олександровича

Підстава

Плата за кухонний прилад
згідно з рахунком від 27.03.14 р.
№ 48

Сума Чотири тисячі триста грн. 00 коп.

М. П.

Головний бухгалтер Квіткова Квіткова С. Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир Орєшкіна Орєшкіна Н. С.

(підпис, прізвище, ініціали)