ФРАГМЕНТ 3

Типова форма № КО-1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33333333

ТОВ «Хмара»

(найменування підприємства установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № 88
від «07» березня 2014 р.

Кореспон- дуючий рахунок, субрахунок

Код аналі-
тичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призна- чення

661

134 000,00

Прийнято від _____________________________

Підстава Отримано з АКБ «Свитязь»
за чеком № 22222 на виплату заробітної плати

Сума Сто тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.

(словами)

Додатки:

Головний бухгалтер Квіткова Квіткова С. Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир Орєшкіна Орєшкіна Н. С.

(підпис, прізвище, ініціали)

л

і

н

і

я

в

і

д

р

і

з

у

ТОВ «Хмара»

(найменування підприємства установи, організації))

Квитанція
до прибуткового касового ордера № 88
від «07» березня 2014 р.

Прийнято від _______________________

Підстава

Отримано з АКБ «Свитязь» за чеком
№ 22222 на виплату заробітної плати

Сума

Сто тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.

М. П.

Головний бухгалтер Квіткова Квіткова С. Б.

(підпис, прізвище, ініціали)

Касир Орєшкіна Орєшкіна Н. С.

(підпис, прізвище, ініціали)