ФРАГМЕНТ 2

Типова форма № КО-2

ТОВ «Хмара» Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33333333

(найменування підприємства (установи, організації))

Видатковий касовий ордер від «07» березня 2014 р.

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

89

07.03.14 р.

311

134 000,00

Видати Відділу продажів

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава: Виплата заробітної плати за другу половину лютого 2014 року

Сума Сто тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.

(словами)

Додаток Відомість на виплату грошей від 07.03.14 р. № 8

Керівник Кримов Кримов Н. В. Головний бухгалтер Квіткова Квіткова С. Б.

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав:грн. коп.

(словами)

«07» березня 2014 р. Підпис одержувача ______________

За ____________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир Орєшкіна Орєшкіна Н. С.

(підпис, прізвище, ініціали)