ФРАГМЕНТ 1

Типова форма № КО-2

ТОВ «Хмара» Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33333333

(найменування підприємства (установи, організації))

Видатковий касовий ордер від «12» березня 2014 р.

Номер документа

Дата складання

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Код аналітичного рахунку

Сума

Код цільового призначення

1

2

3

4

5

6

7

8

94

12.03.14 р.

311

6 750,00

Видати _____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підстава: Зарахування грошових коштів на поточний рахунок банку

Сума Шість тисяч сімсот п`ятдесят грн. 00 коп.

(словами)

Додаток: Заява на переказ готівки від 12.03.14 р. № 16

Керівник Кримов Кримов Н. В. Головний бухгалтер Квіткова Квіткова С. Б.

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: ____________________________________грн. коп. _______________

(словами)

«12» березня 2014 р. Підпис одержувача __________________

За _________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

Видав касир Орєшкіна Орєшкіна Н. С.

(підпис, прізвище, ініціали)