Категорія
платника податків

Максимальна тривалість податкових перевірок

Планова перевірка

Позапланова
виїзна перевірка

Фактична
перевірка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Великі
платники податків

Основний
строк

Строк
продов-
ження

Строк
припинення

Основний
строк

Строк продов-
ження

Строк
припинення

Основний строк

Строк
продов-
ження

30 р. д.

15 р. д.

30 р. д.

15 р. д.

10 р. д.

30 р. д.

10 діб

5 діб**

СМП

10 р. д.

5 р. д.

Не
перед-
бачено

5 р. д.

2 р. д.

Не
перед-
бачено

Так звані середні платники податків

20 р. д.

10 р. д.

10 р. д.,
3 р. д.*

5 р. д.

* Не більше 3 р. д. – для підприємців, перевірка яких проводиться на підставі пп. 78.1.7 ПК, якщо протягом двох останніх календарних років перед такою перевіркою підприємець відповідав усім нижчепереліченим умовам:

– не мав найманих працівників;

– подавав податкову декларацію про відсутність доходів від провадження підприємницької діяльності;

– не був платником ПДВ;

– не мав рахунків у банках.

** Підстави для продовження:

– заява платника податків у разі потреби подати документи, що стосуються питань перевірки;

– змінний режим роботи або підсумовуваний облік робочого часу на підприємстві (у підприємця) або на його господарських об'єктах.