№з/п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано митним органам кошти для сплати мита та ПДВ

Виписка банку

377

311

48 000

2

Відображено нестачу товару в розмірі його контрактної (фактурної) вартості (€500 х 18)

Акт про нестачу, бухгалтерська довідка

072

500

9 000

3

Відображено суми мита, сплачені митним органам в частині недопоставленого товару (10 000 : 100 од. х 5 од.)

Бухгалтерська довідка, митна декларація

947

377

500

500*

4

Оприбутковано імпортний товар за фактичною кількістю (€9 500 х 18)

Митна декларація

281

632

9 500

171 000

5

Віднесено до складу собівартості товару суму сплаченого мита, що припадає на фактично поставлену кількість товару

(10 000 – 500)

281

377

9 500

6

Відображено податковий кредит

641

377

38 000

7

Нараховано податкові зобов’язання на митну вартість (з урахуванням мита) недопоставленого товару

[(9 000 + 500) х 20 %]

Податкова накладна

947

641

1 900

* Мито належить до загальнодержавних податків (пп. 9.1.16 ПК), а сума сплачених податків включається до складу інших витрат на підставі пп. «в» пп. 138.10.4 ПК. На нашу думку, частку сплаченого ввізного мита (та акцизного податку), що припадає на недопоставлені товари, слід віднести до складу витрат як у бухгалтерському, так і в податковому обліку. Адже кошти фактично надійшли до бюджету й не будуть відшкодовані підприємству. Але зауважимо, що, імовірно, контролюючі органи матимуть іншу думку із цього приводу в частині податкового обліку.