з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено результати дооцінки об’єкта ОЗ, раніше уціненого на суму:
– дооцінки зносу
(9 000 – 6 000)

Звіт про оцінку майна, бухгалтерська довідка

10

131

3 000

– дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10

746

1 000

– перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

10

411

1 000