з / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено результати дооцінки об’єкта ОЗ на суму:
– дооцінки первісної вартості
(180 000 – 90 000)

Звіт про оцінку майна, бухгалтерська довідка

104

411

90 000

– дооцінки зносу
(80 000 – 40 000)

411

131

40 000