з / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Перераховано щомісячний пенсійний внесок до НПФ «Щаслива пенсія»

654

311

2 000,00

2

Утримано із заробітної плати Іваненка П. П. податки/збори із суми перевищення 15 % щомісячної зарплати:
– ПДФО [(2 000 – (7 000 x 15 %)) x 1,21951 x 18 %]

661

6411

208,54

– ВЗ [(2 000 – (7 000 x 15 %)) x 1,5 %]

661

642

14,25

3

Віднесено до витрат щомісячний пенсійний внесок

94

654

2 000,00

4

Перераховано щомісячний страховий платіж до СК «Майбутнє»

654

311

300,00

5

Нараховано ЄСВ на страховий платіж (300 x 22 %)

94

651

66,00

6

Утримано із заробітної плати Петрова І. І. податки/збори із суми страхового платежу:
– ПДФО (300 x 1,21951 x 18 %)

661

6411

65,85

– ВЗ (300 x 1,5 %)

661

642

4,50

7

Віднесено до витрат страховий платіж

94

654

300,00

8

Перераховано страховий платіж до СК «Захист» за весь період страхування

654

311

4 200,00

9

Віднесено до витрат майбутніх періодів страховий платіж до СК «Захист»

39

654

4 200,00

10

Віднесено до витрат періоду частину страхового платежу до СК «Захист» (4 200 : 5 : 12)

94

39

70,00

11

Утримано із заробітної плати Сидоренка А. А. податки/збори із місячної суми страхового платежу:
– ПДФО (70 x 1,21951 x 18 %)

661

6411

15,37

– ВЗ (70 x 1,5 %)

661

642

1,05

12

У день перерахування страхових платежів та пенсійного внеску перераховано податки/збори:
– ЄСВ

651

311

66,00

– ПДФО (208,54 + 65,85 + 15,37)

6411

311

289,76

– ВЗ (14,25 + 4,50 + 1,05)

642

311

19,80