Об’єкти обліку виробничих витрат

Об’єкт калькулювання продукції

Одиниця калькулювання

1

2

3

ВРХ м’ясного напряму

Основне стадо (корови, бики-плідники, телята віком до 8 місяців)

Приплід

1 гол.

Приріст живої маси

1 ц

Худоба на вирощуванні та відгодівлі (телиці та бички старше 8 місяців, корови, бики-плідники, вибракувані з основного стада)

Приріст живої маси

1 ц

Жива маса

ВРХ молочного напряму

Основне стадо (корови, бики-плідники)

Молоко

1 ц

Приплід

1 гол.

Худоба на вирощуванні та відгодівлі (телиці та бички різного віку, корови, бики-плідники, вибракувані з основного стада, корови-годувальниці)

Приріст живої маси

1 ц

Жива маса

Свинарство (у неспеціалізованих господарствах)

Свиноматки, хряки, поросята

Приріст живої маси

1 ц

Жива маса