Група платників ЄП

СГ

Дозволена сфера діяльності

Наявність і кількість найманих працівників

Максимально допустимий обсяг доходу за календарний рік

Ставка ЄП

1

2

3

4

5

6

Перша
(пп. 1 п. 291.4 ПК)

Фізособи-підприємці

Виключно роздрібний продаж на ринках та/або надання побутових послуг* населенню

Не можна використовувати працю найманих працівників

300 000 грн.

Не більше 10 % мінімальної зарплати (далі – МЗП)** із розрахунку на календарний місяць

Друга
(пп. 2 п. 291.4 ПК)

Надання послуг, у т. ч. побутових***, платникам ЄП та/або населенню; виробництво та/або продаж товарів; діяльність у сфері ресторанного господарства

Не більше 10 чоловік****

1 500 000 грн.

Не більше 20 % МЗП** із розрахунку на календарний місяць

Третя
(пп. 3 п. 291.4 ПК)

Юрособи та фіз­особи-під­приємці

Будь-який вид госпдіяльності, за винятком заборонених для платників ЄП п. 291.5 ПК

Не обмежене

5 000 000 грн.

3 % доходу – для платників ПДВ;
5 % доходу – якщо ПДВ включено до складу ЄП (платник ЄП не є платником ПДВ)

* Під побутовими послугами, які надаються населенню платниками ЄП першої та другої груп, розуміються послуги, перелічені в п. 291.7 ПК.
** Виходячи із МЗП, установленої на 1 січня звітного року (п. 293.1, 293.2 ПК).
*** Критерії не поширюються на фізосіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінки нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009: 2005), а також здійснюють діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі підприємці відносяться виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, установленим для цієї групи.
**** При підрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з єдинником-підприємцем, не враховуються наймані працівники, які знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (пп. 291.4.1 ПК).