Зразок 2

Апеляційний суд Дніпропетровської області
49000, м. Дніпро, вул. Харківська, 13

Через:                                 Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
                                            49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84

Особа, що подає скаргу:   Демиденко Світлана Юріївна
                                            49000, м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 91
                                            тел. (066) 123-45-67, електронна пошта відсутня

Оскаржується:                   Постанова Індустріального районного суду
                                            м. Дніпропетровська від 01.11.16 р.

Апеляційна скарга

Постановою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.16 р. на мене – Демиденко С. Ю. – накладено адміністративне стягнення на підставі ч. 1 ст. 1631 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 170 грн.

Постанова Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.16 р. вмотивована тим, що я, будучи головним бухгалтером товариства з обмеженою відповідальністю «Матильда» (далі – ТОВ «Матильда»), порушила порядок ведення податкового обліку, передбачений п. 44.1, пп. 134.1.1, п. 185.1, 198.1, 198.2, 202.2 Податкового кодексу (далі – ПК), наслідком чого стало заниження ТОВ «Матильда» податку на прибуток та завищення від’ємного значення різниць між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту з ПДВ за лютий 2015 року.

Згідно зі ст. 268 КУоАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно із ч. 1 ст. 2772 КУпАП, повістка, у якій зазначаються дата і місце розгляду справи, вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді.

Оскаржувана постанова прийнята в порушення вимог ст. 268, 2772 КУпАП у мою відсутність. Крім того, мене взагалі не повідомили про призначення об 10.00 01.11.16 р. розгляду справи відносно мене. Про існування постанови Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.16 р., якою на мене накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, я дізналася лише 08.11.16 р., коли отримала копію вказаної постанови.

Згідно зі ст. 283 КУоАП, постанова по справі про адміністративне правопорушення має містити: найменування органу (прізвище, ім'я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову; дату розгляду справи; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування; опис обставин, установлених під час розгляду справи; зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення.

У порушення ст. 283 КУпАП в оскаржуваній постанові не вказані обставини адміністративного правопорушення, установлені при розгляді справи, не розкрито об'єктивну сторону ч. 1 ст. 1631 КУпАП, зокрема: місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, у скоєнні якого мене обвинувачено.

У постанові Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.16 р. відтворені лише формальні дані протоколу про адміністративне правопорушення: вказано лише, що мною був порушений порядок ведення податкового обліку та названо, які статті ПК були порушені. Які ж саме порушення були допущені саме мною, та в чому вони полягали, судом не встановлено, що є грубим порушенням вимог КУпАП та підставою для скасування постанови.

Під час апеляційного розгляду цієї справи підлягають встановленню ті обставини, що мною, як головним бухгалтером ТОВ «Матильда», не порушувався порядок ведення податкового обліку, передбачений п. 44.1, пп. 134.1.1, п. 185.1, 198.1, 198.2, 202.2 ПК, а в моїх діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1631 КУпАП

Зважаючи на вищенаведене та керуючись ст. 247, 287, 294 КУпАП, ПРОШУ:

Скасувати постанову Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.16 р. та закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно мене – Демиденко Світлани Юріївни – у зв’язку з відсутністю в моїх діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1631 КУпАП.

Додатки:

  • копія оскаржуваної постанови Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.16 р.;
  • клопотання про поновлення строку на оскарження з додатками.

18.11.16 р.     (подпись)    С. Ю. Демиденко