Зразок 1

<...>

Постановою (такого-то органу) від 13.10.16 р. на мене накладено адміністративне стягнення за (такою-то статтею КУпАП) у вигляді штрафу. Зазначена постанова була направлена мені 18.10.16 р. рекомендованим листом номер (указати номер листа), що підтверджується відміткою поштового відділення на конверті. Постанову (такого-то органу) від 13.10.16 р. отримано мною 04.11.16 р., тобто через 12 днів після закінчення 10-денного строку на оскарження, установленого (ст. 289 КУпАП – якщо подається скарга на постанову органу ДФС, або ст. 294 КУпАП – якщо подається апеляційна скарга на постанову місцевого суду). Таким чином, строк на апеляційне оскарження постанови (такого-то органу) від 13.10.16 р. був пропущений мною з поважної причини: оскаржувану постанову отримано після закінчення строку, установленого КУпАП на її оскарження. До отримання постанови (такого-то органу) від 13.10.16 р. я не мала можливості з нею ознайомитися та підготувати апеляційну скаргу (скаргу у формі адміністративного позову).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 289 КУпАП (ст. 294 КУпАП), ПРОШУ:

відновити строк на оскарження постанови (такого-то органу) від 13.10.16 р., якою на мене накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Додаток: копія поштового конверта рекомендованого листа (указати номер рекомендованого листа), у якому отримано оскаржувану постанову.

14.11.16 р.     (підпис)     Т. Ю. Тараненко