п/п

Показники

Період 1

Період 2

Період 3

1

2

3

4

5

1

Кількість фактично видобутої руди, тис. т

140

200

175

2

Кількість видобутих пустих порід (розкриву), тис. т

1 310

1 450

1 450

3

Показник, що характеризує, який обсяг розкривних робіт
необхідний фактично для видобутку 1 т руди (ряд. 2 : ряд. 1)

9,36

7,25

8,29

4

Загальний обсяг отриманої породи, тис. т

1 450

1650

1 625

5

Загальні затрати підприємства на розкривні роботи, тис. грн.

840

1 310

1 230