Страховий випадок

Період тимчасової непрацездатності, що оплачується за рахунок ФСС

1

2

Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві в організаціях товариств УТОГ і УТОС

З першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності

Тимчасова непрацездатність на сезонних і тимчасових роботах внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

З шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення МСЕК інвалідності. Загальна кількість календарних днів, протягом яких надається відповідна допомога, за календарний рік не може перевищувати 75

Догляд за хворою дитиною до 14 років

З першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів (далі – к. д.)

Догляд за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування

З першого дня за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною

Догляд за хворою дитиною віком до 14 років застрахованими особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах

З першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 75 к. д. протягом календарного року

Догляд за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років)

З першого дня, але не більш як за 3 к. д. (у виняткових випадках – не більш як за 7 к. д.)

Догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, у разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд

З першого дня за весь період захворювання

Карантин, накладений органами СЕС

З першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини

Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижче оплачувану роботу

З першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці

Протезування за медичними показаннями у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства

З першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства й назад

Лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу

За весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу та у зворотному напряму), якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу та назад

Санаторно-курортне лікування дитини-інваліда віком до 18 років за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею

За весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу та у зворотному напрямку)