Показники

Оборот без ПДВ

ПДВ 20 %

Усього із ПДВ

1

2

3

4

Надходження ГК від продажу товарів, послуг:
– в Україні (із ПДВ 20 %)

4 900 000

980 000

5 880 000

– на експорт (ПДВ 0%)

1 400 000

1 400 000

Усього продажів

6 300 000

980 000

7 280 000

Витрати без ПДВ

1 408 200

1 408 200

Витрати із вхідним ПДВ

3 380 000*

676 000

4 056 000

Додаткові закупівлі товару

1 152 500

230 500

1 383 000

Усього купівлі

5 940 700

906 500

6 847 200

Чистий грошовий потік до сплати ПДВ

+432 800

ПДВ до сплати

73 500**

Податкове навантаження реальне

1,5 %***

Чистий грошовий потік після сплати ПДВ

+359 300

* 3 370 000 грн. + 10 000 грн. = 3 380 000 грн.
** 980 000 грн. – 906 500 грн. = 73 500 грн.
*** (73 500 грн. : 4 900 000 грн.) х 100 % = 1,5 %.