Показники

Оборот без ПДВ

ПДВ 20 %

Усього із ПДВ

1

2

3

4

Надходження ГК від продажу товарів, послуг:
– в Україні (із ПДВ 20 %)

3 654 000

730 800

4 384 800

– на експорт (ПДВ 0%)

1 246 000

1 246 000

Усього продажів

4 900 000

730 800

5 630 800

Витрати без ПДВ

1 408 200

1 408 200

Витрати із вхідним ПДВ

3 380 000*

676 000

4 056 000

Усього купівлі

4 788 200

676 000

5 464 200

Чистий грошовий потік до сплати ПДВ

+166 600

ПДВ до сплати

54 800**

Податкове навантаження

1,5 %***

Чистий грошовий потік після сплати ПДВ

+111 800

* 3 370 000 грн. + 10 000 грн. = 3 380 000 грн.
** 730 800 грн. – 676 000 грн. = 54 800 грн.
*** (54 800 грн. : 3 654 000 грн.) х 100 % = 1,5 %.