Показники

Оборот без ПДВ

ПДВ 20 %

Усього із ПДВ

1

2

3

4

Надходження ГК від продажу товарів, послуг

4 900 000

980 000

5 880 000

Витрати без ПДВ

1 408 200

1 408 200

Витрати із вхідним ПДВ

4 532 500*

906 500

5 439 000

Усього купівлі

5 940 700

906 500

6 847 200

Чистий грошовий потік до сплати ПДВ

–967 200

ПДВ до сплати

73 500**

Податкове навантаження

1,5 %***

Чистий грошовий потік після сплати ПДВ

–1 040 700****

* 3 370 000 грн. + 10 000 грн. + 1 152 500 грн. = 4 532 500 грн.
** 980 000 грн. – 906 500 грн. = 73 500 грн.
*** (73 500 грн. : 4 900 000 грн.) х 100 % = 1,5 %.
**** –967 200 грн. – 73 500 грн. = 1 040 700 грн.