Зміст установчого документа

Документи, які подаються суб'єкту держреєстрації (ч. 4 ст. 17 Закону № 755)

1

2

У статуті не вказано адресу юрособи

1. Заява про держреєстрацію змін у відомості про юрособу, що містяться в ЄДР. Форму такої заяви затверджено наказом Мін’юсту від 06.01.16 р. № 15/5.
2. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. Розмір адмінзбору встановлюється згідно зі ст. 36 Закону № 755. У нашому випадку сума збору становитиме 0,3 розміру мінімальної заробітної плати (МЗП), установленої на 1 січня поточного року (з округленням до найближчих 10 грн.). У 2016 році збір становитиме 410 грн., якщо документи подаються в паперовій формі. При поданні документів в електронній формі розмір збору буде менше на 25 % і буде становити 310 грн. (ч. 1 ст. 36 Закону № 755)

У статуті вказано адресу юрособи

Додатково (крім вищевказаних документів) слід подати:
– примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про зміни, які вносяться до ЄДР (наприклад, протокол загальних зборів учасників ТОВ);
– установчий документ юрособи в новій редакції