Зразок 1

ПОГОДЖЕНО
Керівник бюджетної установи
(підпис, ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дата