Вид порушення

Форма ППР (додаток до Порядку № 1204)

Розмір штрафу

Що відображається в ІКП

Примітка

1

2

3

4

5

Завищення або заниження податкових зобов'язань за результатами проведення контролюючим органом документальних, камеральных перевірок

«Р»
(додаток 2)

П. 123.1 ПК:
– 25 %;
– 50 % (при повторному порушенні протягом 1 095 днів)*

1. Суми заниження податкових зобов'язань.
2. Штрафні санкції**

Крім того, згідно зі ст. 129 ПК нараховується пеня

Заниження або завищення суми податкового кредиту та/або податкового зобов'язання, заявленої в декларації, що не призвело до виникнення грошових зобов'язань за результатами перевірки (крім випадків, коли таке заниження/завищення враховане при винесенні інших ППР за результатами перевірки, наприклад, при винесенні ППР за формою «В4»)

«Р1»
(додаток 3)

Сума збільшення, зменшення відображається в ППР у розрізі звітних періодів, до декларацій яких повинні бути включені ці суми

Порушення строків сплати грошових зобов'язань

«Ш»
(додаток 4)

П. 126.1 ПК:
– 10 % (при затримці до 30 к. д.);
– 20 % (при затримці більше ніж на 30 к. д.)***

Штрафні санкції**

Завищення заявленої суми БВ, у т. ч. уже відшкодованої на момент перевірки суми, тобто мається на увазі проведення документальної перевірки вже після проходження платником податків процедури підтвердження БВ (див. «Бюджетне відшкодування-2016») і його отримання

«В1»
(додаток 6)

П. 123.1 ПК:
– 25 %;
– 50 % (у разі повторного порушення протягом 1 095 днів)*

1. Штрафні санкції.
2. Невідшкодована сума, зазначена в ППР, зменшує заявлену суму БВ в ІКП**

При завищенні вже відшкодованої суми БВ платник податків зобов'язаний сплатити й відшкодовану йому суму податку

Відмова в наданні БВ. Складається після проведення перевірки контролюючим органом у разі встановлення факту відсутності права у платника податків на облік певної суми від’ємного значення при наданні йому БВ

«В3»
(додаток 7)

Сума завищення, зазначена в ППР, зменшує БВ в ІКП**

* Штраф нараховується на суму заниження податкових зобов'язань або завищення суми БВ.
** На 10-й к. д. після дня отримання ППР платником податків (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження – на 10-й к. д. після дня закінчення такого оскарження).
*** Штраф нараховується на суму погашення податкового боргу.

Зменшення від’ємного значення ПДВ

«В4»
(додаток 8)*

П. 123.1 ПК:
– 25 %;
– 50 % (у разі повторного порушення протягом 1 095 днів)**

1. Сума завищення від’ємного значення, яка зарахована на зменшення податкового боргу, зазначеного в ППР у гр. 5, зменшується в ІКП.
2. Сума від’ємного значення, що заявлена на зменшення податкового боргу і перевищує суму податкового боргу з гр. 6, зменшується в ІКП***

Як випливає з п. 123.1 ПК, завищення від’ємного значення, яке не тягне за собою донарахування податкових зобов'язань та/або завищення сум БВ, не призведе до нарахування штрафних санкцій

Порушення граничних строків реєстрації ПН/РК до них в ЄРПН

«Н»
(додаток 13)

П. 1201.1, 1201.2 ПК:
– 10 % (до 15 к. д.);
– 20 % (від 16 до 30 к. д.);
– 30 % (від 31 до 60 к. д.);
– 40 % (від 61 і більше к. д.);
– 50 % (відсутність реєстрації)****

Штрафні санкції***

ППР містить інформацію про суми ПН (РК), за якими застосовується штраф, пропуск строків реєстрації та суму штрафу

Помилки в обов'язкових реквізитах ПН

«ПН»
(додаток 14)

П. 1201.4 ПК: 170 грн. і виправлення помилки.
У разі невиправлення помилок:
– 10 % (до 15 к. д.);
– 20 % (від 16 до 30 к. д.);
– 30 % (від 31 до 60 к. д.);
– 40 % (від 61 до 90 к. д.);
– 50 % (від 91 до 120 к. д.);
– 60 % (від 121 до 150 к. д.);
– 70 % (від 151 до 180 к. д.);
– 100 % (після 181 к. д.)*****

Штрафні санкції***

До ППР додається також перелік ПН, за якими встановлене це порушення

* В окремих графах таблиці цієї форми відображаються:
– сума завищення від’ємного значення, яка включається до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (ряд. 20.3 декларації);
– сума завищення від’ємного значення, яка зараховується на зменшення податкового боргу з ПДВ (ряд. 20.1 декларації, гр. 5 ППР);
– сума від’ємного значення, що заявлена платником податків на рахунок зменшення податкового боргу з ПДВ і перевищує суму такого боргу (гр. 6 ППР).
** Штраф нараховується на суму заниження податкових зобов'язань або завищення суми БВ.
*** На 10-й к. д. після дня отримання ППР платником податків (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження – на 10-й к. д. після дня закінчення такого оскарження).
**** Штраф нараховується на суму ПДВ, зазначену в ПН (РК), зареєстрованих з порушенням граничних строків реєстрації.
***** Штраф нараховується на суму ПДВ, зазначену в ПН, яка складена з помилками в обов'язкових реквізитах.