п / п

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Сума без ПДВ

ПДВ

Усього

Сума без ПДВ

ПДВ

Штраф

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Продажі, усього:

650 000

130 000

780 000

689 000

91 000

780 000

1.1

– усередині України

650 000

130 000

780 000

455 000

91 000

546 000

1.2

– на експорт

234 000

234 000

2

Купівлі

500 000

100 000

600 000

400 000

80 000

120 000

600 000

3

ПДВ до сплати до бюджету

Х

30 000

30 000

Х

11 000

Х

11 000

4

Усього витрат

500 000

Х

500 000

400 000

Х

120 000

520 000

5

Прибуток під оподаткування

Х

Х

150 000

Х

Х

 Х

169 000

6

Податок на прибуток (18 %)

Х

Х

27 000

Х

Х

Х

30 420

7

Разом чистий грошовий потік (залишок грошей у підприємства)

Х

Х

123 0001

Х

Х

Х

138 5802

1 (780 000 грн. – 600 000 грн. – 30 000 грн. – 27 000 грн.).
Загальна сума платежів до бюджету становить 57 000 грн. (30 000 грн. + 27 000 грн.).
2 (780 000 грн. – 480 000 грн. – 120 000 грн. – 11 000 грн. – 30 420 грн.).
Загальна сума платежів до бюджету становить 41 420 грн. (11 000 грн. + 30 420 грн.).