п / п

Показник

Варіант 1

Варіант 2

Сума без ПДВ

ПДВ

Усього

Сума без ПДВ

ПДВ

Штраф

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Продажі

500 000

100 000

600 000

400 000

80 000

120 000

600 000

2

Купівлі

350 000

70 000

420 000

350 000

70 000

420 000

3

ПДВ до сплати до бюджету

Х

30 000

30 000

Х

10 000

Х

10 000

4

Усього витрат

350 000

Х

Х

350 000

Х

Х

350 000

5

Прибуток під оподаткування

Х

Х

150 000

Х

Х

Х

170 000

6

Податок на прибуток (18 %)

Х

Х

27 000

Х

Х

Х

30 600

7

Разом чистий грошовий потік (залишок грошей у підприємства)

Х

Х

123 0001

Х

Х

Х

139 4002

1 (600 000 грн. – 420 000 грн. – 30 000 грн. – 27 000 грн.).
Загальна сума платежів до бюджету становить 57 000 грн. (30 000 грн. + 27 000 грн.).
2 (480 000 грн. + 120 000 грн. – 420 000 грн. – 10 000 грн. – 30 600 грн.).
Загальна сума платежів до бюджету – 40 600 грн. (10 000 грн. + 30 600 грн.).