ФРАГМЕНТ

Розрахунок № 1 податкового зобов’язання з плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
(у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках)

<...>

4

коригуючий коефіцієнт

 

5

об’єкт оподаткування

3 000,00

6

6.2

вартість одиниці видобутої корисної копалини за розрахунковою вартістю:

((р. 6.2.1 + р. 6.2.2 + р. 6.2.3 + р. 6.2.4 + р. 6.2.5 + р. 6.2.6) х
х (1 + р. 4.4 Податкового розрахунку) / р. 5)

х

1,40

6.2.1

матеріальні витрати

6.2.2

витрати з оплати праці

300,00

6.2.3

витрати з ремонту основних засобів

800,00

6.2.4

інші витрати

2 062,62

6.2.5

нарахована амортизація:

сума рядків групи 6.2.5 (р. 6.2.5.1 + р. 6.2.5.2 + …)

х

500

 

7

ставка плати

0,05

 

8

податкове зобов'язання за звітний період
(р. 4 х р. 5 х р. 6 х р. 7)

х

210,00