п / п

Для чого видаються кошти

Строк подання Звіту

Форма видачі коштів

у готівковій формі

у безготівковій формі

розрахунки здійснювалися готівкою, знятою із КПК та ОПК*

Розрахунки здійснювалися в безготівковій формі

1

2

3

4

5

1

Покриття витрат на відрядження

До закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем завершення відрядження
(пп. «а» пп. 170.9.2 ПК)

До закінчення 3-го банківського дня після закінчення відрядження
(пп. «а» пп. 170.9.3 ПК)

До закінчення 10-го банківського дня після завершення відрядження – якщо картка використовувалася працівником тільки для безготівкових розрахунків
(пп. «б» пп. 170.9.3 ПК)***

2

Вирішення виробничих (господарських) питань у відрядженні**

3

Виконання окремих цивільно-правових дій

До закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем придбання працівником товарів (робіт, послуг) за дорученням та за рахунок особи, яка видала гроші під звіт (пп. «б» пп. 170.9.2 ПК)****

* КПК – корпоративна платіжна картка, ОПК – особиста платіжна картка.
** Зверніть увагу: у закордонвідрядженні працівник не може придбавати для підприємства ТМЦ. Пов'язане це з тим, що такі операції відносяться до торговельних (працівник оплачує придбані товари, послуги від імені підприємства). А згідно зі ст. 7 Декрету КМУ від 19.02.93 р. № 15-93 розрахунки інвалютою в рамках торговельного обороту здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, установленому НБУ (див. ЗІР, категорія 109.13).
*** Роботодавець може продовжити цей строк до 20 банківських днів, якщо на те будуть поважні причини (у випадку розбіжностей між документами, поданими працівником, і даними банківської виписки за картрахунком).
**** В абзаці першому пп. 170.9.3 ПК (ним установлені строки для «карткових авансів») ідеться як про відрядження, так і про цивільно-правові дії. Однак при цьому в пп. «а» і «б» пп. 170.9.3 ПК говориться тільки про витрати у відрядженнях. Значить, що пп. 170.9.3 ПК регулює строки подання Звіту тільки при здійсненні витрат у відрядженнях (як витрат на відрядження, так і витрат на виконання працівником окремих цивільно-правових дій). Тому вважаємо, що на випадки видачі під звіт коштів на виробничі (господарські) потреби його вимоги не поширюються. А значить, при поверненні коштів, виданих на ці цілі (незалежно від форми їх видачі), діють норми пп. «б» пп. 170.9.2 ПК.