з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оприбутковано виробниче обладнання

Акт приймання-передачі
типової форми № ОЗ-1

152

631

50 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

10 000

3

Оплачена заводу вартість верстатів

Платіжне доручення

631

311

60 000

4

Відображено транспортні витрати

ТТН, рахунок на оплату

152

631

6 250

5

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

1 250

6

Оплачено доставку верстатів

Платіжне доручення

631

311

7 500

7

Уведено в експлуатацію верстати (№ 1 і № 2)

Акт приймання-передачі
типової форми № ОЗ-1

104

152

33 750

–*

22 500

* У податкових витратах, починаючи з наступного місяця після введення верстатів в експлуатацію, відображатиметься сума нарахованої амортизації за правилами ст. 144, 145, 146 ПК.