з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано передоплату постачальникові верстата

Договір, рахунок-фактура, платіжне
доручення

371

311

120 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

20 000

3

Списано витрати на доставку верстата

ТТН,
рахунок на оплату

152

631

2 000

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

631

400

5

Оплачено доставку

Платіжне доручення

631

311

2 400

6

Отримано верстат від постачальника

Акт приймання-передачі
типової форми № ОЗ-1*

152

631

100 000

7

Закрито розрахунки з бюджетом із ПДВ

644

631

20 000

8

Здійснено зарахування заборгованостей постачальника

631

371

120 000

9

Відображено витрати на установку та налагодження верстата

Видаткові
документи

152

20, 23, 65, 66

1 800

10

Уведено верстат в експлуатацію за первісною вартістю

(2 000 + 1 800 + 100 000)

Акт приймання-передачі
типової форми № ОЗ-1

104

152

103 800

–**

* Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Первісна вартість придбаного верстата (103 800 грн.) підлягає амортизації в бухобліку (згідно з п. 22 П(С)БО 7). У податковому обліку витрати на придбання ОЗ, уключаючи транспортні та інші витрати (у цьому випадку 103 800 грн.), підлягають амортизації згідно з п. 144.1 ПК. І тільки сума амортизації, яка щомісячно нараховується (а не вся вартість ОЗ), уключається до податкових витрат протягом строку амортизації об'єкта.