п / п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

1

Оплачено вартість навчання Іваненка П. П. та Петренка І. І.

377

311

19 250,00

2

Віднесено на витрати майбутніх періодів плату за навчання

39

377

19 250,00

3

Утримано із зарплати Петренка І. І.:
– ПДФО (350 х 1,21951 х 18 %)

661

641

76,83

– військовий збір (350 х 1,5 %)

661

642

5,25

4

Перераховано до бюджету утримані суми:
– ПДФО

641

311

76,83

– військового збору

642

311

5,25

5

Віднесено до витрат періоду вартість навчання:
– Іваненка П. П. (витрати на збут) (9 250 : 5)

93

39

1 850,00

– Петренка І. І. (адміністративні витрати) (10 000 : 5)

92

39

2 000,00

6

Перераховано ТОВ «Бухгалтерські семінари» передоплату за семінар

371

311

1 500,00

7

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

644

250,00

8

Визнано витрати на інформаційно-консультаційні послуги згідно з актом виконаних робіт

92

685

1 250,00

9

Списано податковий кредит із ПДВ

644

685

250,00

10

Здійснено взаємозалік заборгованостей

685

371

1 500,00