з/п

Зміст операції

Первинний
документ

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Облік у повіреного

1

Отримано інвалюту від довірителя для виконання доручення

Виписка
банку

312

685

10 000

180 000

2

Перераховано інвалюту продавцю

377

312

10 000

180 000

3

Отримано товар від продавця

Прибуткова
накладна

024*

150 000

4

Відображено податковий кредит

Податкова
накладна

641

377

30 000

5

Проведено митне оформлення
товару

МД

024

150 000

* Можна також самостійно відкрити спеціальний рахунок для обліку подібних операцій (наприклад, 026).

6

Перераховано довірителю залишок інвалюти

Виписка банку

685

312

1 667

30 000

7

Проведено зарахування заборгованостей

Бухгалтерська
довідка

685

377

8 333

150 000

8

Відображено реалізацію послуг довірителю

Звіт повіреного,
акт прийому-передачі наданих послуг

362

703

1 200

21 600

18 000

9

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

Податкова
накладна

703

641

3 600

10

Відображено курсову різницю на дату отримання оплати за надані довірителю послуги

[(18,05 – 18,00) х €1 200]

Бухгалтерська
довідка