п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Придбання товарів за кошти на умовах передоплати

1

Перераховано передоплату постачальнику

Виписка банку

371

311

18 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

3 000

3

Перераховано передоплату за транспортні послуги

Виписка банку

371

311

360

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

643

644

60

5

Оприбутковано придбані товари

Накладна типової форми № М-11*

281

631

15 000

6

Закрито розрахунки за ПДВ

644

631

3 000

7

Відображено витрати на транспортування

Товарно-транспортна накладна (далі – ТТН) за формою № 1-ТН**

289/ТЗР

631

300

8

Закрито розрахунки за ПДВ

644

631

60

9

 

Здійснено зарахування заборгованостей у частині:

– отриманих товарів

Бухгалтерська довідка

631

371

18 000

– транспортних витрат

360

Придбання товарів за кошти (перша подія – отримання товарів)

1

Отримано товари від постачальника

Типова форма № М-11

281

631

15 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

3 000

3

Відображено витрати на транспортування

ТТН

289/ТЗВ

631

300

4

Відбражено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

60

5

Оплачено постачальникам вартість:

– товарів

Виписка банку

631

311

18 000

– витрат на транспортування

360

Отримання матеріалів як внесок до статутного капіталу

1

Відображено заборгованість учасника за внесками до статутного капіталу

Статут підприємства

46

40

84 000

2

Оприбутковано матеріали, отримані як внесок до статутного капіталу підприємства

Типова форма № М-11

201

46

70 000

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

46

14 000

Безплатне отримання матеріалів

1

Оприбутковано безплатно отримані матеріали

Типова форма № М-11

20

718

5 000

Отримання запчастин у результаті розбирання об'єкта основних засобів

1

Оприбутковано запчастини, отримані від розбирання об'єкта основних засобів***

Акт типової форми № ОЗ-3****

207

746

2 100

* Затверджена Наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193.
** Додаток 7 до Правил, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 р № 363 (далі - Правила № 363). ТТН може бути заповнена і в довільній формі за умови наявності в ній усіх обов'язкових реквізитів, перелічених у п. 11.1 Правил № 363.
*** Запаси, отримані в результаті ліквідації основних засобів, оцінюються відповідно до п. 2.12 Методрекомендацій № 2:
– або за чистою вартістю реалізації – якщо їх планується продати;
– або за ціною можливого використання, яка визначається виходячи із ціни наявних на підприємстві подібних запасів, – якщо їх планується використовувати для потреб підприємства.
**** Затверджена Наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352.