Назва реквізиту

Порядок заповнення

1

2

Заголовна частина

Дата складання ПН

ПН складається в день виникнення податкових зобов'язань. У загальному випадку це перша подія, згідно з п. 187.1 НК. Виняток становлять випадки, коли складається зведена ПН або коли здійснюються операції, які обліковуються за касовим методом.

Дата вказується цифрами у форматі ддммрррр без розділових знаків, наприклад: 01042016.

Зверніть увагу: у новій формі ПН дата її складання наводиться тільки в заголовній частині

Порядковий номер ПН

Нумерація ПН ведеться в довільній формі за певний період (п. 6 Порядку № 1307). Наприклад, щомісяця нумерація може починатися з одиниці.

Заборонено:

– складати ПН з однаковими порядковими номерами на ту саму дату;

– починати номер ПН із цифри 0.

Номер ПН складається із двох частин. У першій частині (до знака дробу) проставляється безпосередньо порядковий номер ПН, а в другій (після знака дробу) – код виду проваджуваної діяльності:

2 – для підприємств, що застосовують спецрежим оподаткування згідно зі ст. 209 ПК;

3 – сільгосппідприємств, які відповідають критеріям ст. 209, але спецрежим не обрали;

5 – оператора інвестора, що складає ПН у рамках договору про розподіл продукції

Номер філії

Це новий обов'язковий реквізит ПН, що заповнюється:

– структурним підрозділом (філією), якому делеговано право складати ПН і присвоєно відповідний номер для складання ПН;

– постачальником товарів (послуг) у випадку, коли поставки таких товарів (послуг) здійснюються структурному підрозділу (філії), який має право виписувати ПН і фактично є стороною договору.

Зверніть увагу: для номера філії в ПН виділено 4 клітинки, отже, філії не потрібно присвоювати номер, що має більше чотирьох цифр

Найменування постачальника та покупця

Тут слід указати:

1) для юрособи – повну або скорочену назву згідно зі статутними документами. Наприклад, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Проект», і ТОВ «Проект» будуть уважатися правильними найменуваннями.

Зверніть увагу: якщо повна або скорочена назва юрособи відповідає назві, зазначеній у статутних документах, але при цьому не збігається розмір букв (маленькі/великі), така ПН не вважається оформленою з порушенням (п. 201.10 ПК; ЗІР, категорія 101.17;
Лист Міндоходів і зборів України від 29.04.13 р. № 1883/6/99-99-19-04-01-15 );

2) для фізособи – прізвище, ім'я, по батькові.

Якщо ПН виписується на поставки товарів (послуг) інвестору в рамках виконання договору про розподіл продукції, у рядку «Отримувач (покупець)» указується спочатку найменування оператора договору, а через кому – найменування інвестора, який фактично є стороною договору (п. 9 Порядку № 1307).

Якщо стороною договору є філія, якій делеговано право виписувати ПН, наводиться найменування головного підприємства, а через кому – найменування філії

Податковий номер постачальника та покупця (ІПН)

У цій графі вказується податковий номер (ІПН), який присвоюється платнику ПДВ. Якщо ПН виписується на поставки товарів (послуг) інвестору в рамках виконання договору про розподіл продукції, у ній наводиться ІПН оператора такого договору

 

Умовні ІПН

У деяких випадках у ПН вказуються умовні ІПН покупців. Наприклад:

100000000000 – якщо покупцем є неплатник ПДВ або ПН складається за щоденними підсумками операцій (п. 12 Порядку № 1307), а також у випадку, коли після поставки товарів (послуг) покупцю – платнику ПДВ їх вартість збільшується, але покупець уже не є платником ПДВ (п. 13 Порядку № 1307);

200000000000 – якщо поставки товарів (послуг) здійснюються (п. 10 Порядку № 1307):

– для власних потреб дипломатичних місій в Україні та членів їх родин;

– неплатникам ПДВ, які поставляють товари (послуги) у рамках міжнародних договорів за проектом «Укриття» (ст. 211 ПК);

– неплатникам ПДВ, які поставляють товари (послуги), оплачувані в рамках програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією (п. 26 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);

300000000000 – при здійсненні експортних операцій;

400000000000 – у таких випадках:

– якщо товари (послуги), необоротні активи використовувалися в господарській діяльності, а потім були переведені для невиробничого використання (маються на увазі разові операції зі зміни напряму використання товарів (послуг), необоротних активів, тобто коли складається звичайна, а не зведена ПН);

– якщо товари (послуги), необоротні активи (у т. ч. придбані до 01.07.15 р. і за якими був відображений податковий кредит), починають використовуватися в операціях, що не обкладаються ПДВ, або негосподарській діяльності, якщоскладається звичайна (не зведена) ПН;

– нараховуються податкові зобов’язання при анулюванні ПДВ-реєстрації нараховуються податкові зобов'язання за товарами (послугами), необоротними активами (у т. ч. придбані до 01.07.15 р., за якими раніше не нараховувалися податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ПК);

– при ліквідації об'єктів основних засобів за рішенням платника ПДВ;

– при здійсненні поставок у рахунок оплати праці працівників-фізосіб;

• 500000000000 – якщо нерезидент поставляє послуги на митній території України;

• 600000000000 – при складанні зведеної ПН згідно з п. 198.5, 199.1 ПК

Розділ А

Цей розділ являє собою таблицю, у якій відображаються:

– у ряд. I – загальна сума коштів, яка підлягає сплаті за поставлені товари (послуги) з урахуванням ПДВ;

– ряд. II – загальна сума ПДВ (тобто сумарно за ставками 20 % і 7 %);

– ряд. III – загальна сума ПДВ за ставкою 20 %;

– ряд. IV – загальна сума ПДВ за ставкою 7 %;

– ряд. V – загальний обсяг поставок, що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;

– ряд. VI – загальний обсяг поставок, що обкладаються ПДВ за ставкою 7 %;

– ряд. VII – загальний обсяг експортних поставок (тобто оподатковуваних за ставкою 0 %);

– ряд. VIII – загальний обсяг поставок на території України, які обкладаються ПДВ за ставкою 0 % (зокрема, поставок товарів і послуг, перелічених у пп. 195.1.2, 195.1.3 ПК);

– ряд. IX – загальний обсяг операцій, які звільнені від обкладення ПДВ згідно зі ст. 197, підрозд. 2
розд. ХХ ПК, міжнародними договорами;

– ряд. Х – дані про поворотну (заставну) тару, тобто її загальну вартість. Нагадаємо, вартість тари, яка за умовами договору визначена як поворотна (заставна), до бази обкладення ПДВ не включається за умови, що буде повернута в строк, що не перевищує 12 календарних місяців із моменту її надходження (п. 189.2 ПК).

У ПН, складених оператором інвестору в рамках виконання багатосторонньої угоди про розділ продукції, рядки III–IX не заповнюються.

У зведених ПН, складених відповідно до п. 198.5, 199.1 ПК, рядки VII–IX не заповнюються.

При складанні ПН на операції поставки, звільнені від ПДВ, не заповнюються рядки II–VIII

Розділ Б

Номенклатура товарів (послуг) продавця (гр. 2)

Особливості заповнення гр. 2 такі:

1. При оформленні ПН на суму перевищення ціни придбання, звичайної ціни товарів (послуг) або балансової вартості необоротних активів над договірною ціною тут указується номер ПН, виписаної на суму поставки таких товарів (послуг), необоротних активів виходячи із ціни договору.

2. Якщо ПН оформляється згідно з п. 337.4 ПК у рамках виконання договору про розподіл продукції, у гр. 2 слід указати: «Розподіл суми податкового кредиту за багатостороннім договором про розподіл продукції».

3. При складанні зведених ПН відповідно до п. 198.5, 199.1 ПК тут наводяться дати складання та номери ПН, на підставі яких був відображений податковий кредит при придбанні товарів (послуг), необоротних активів.

Зверніть увагу: у новій формі ПН установлено обмеження кількості найменувань поставлених товарів (послуг) – не більше 9999

Код товару згідно з УКТЗЕД (гр. 3)

Цей реквізит заповнюється у випадку поставки підакцизних або імпортних товарів на всіх етапах поставки. Указувати код УКТЗЕД слід без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок і т. п.). Якщо з якихось причин у постачальника немає коду УКТЗЕД на товар, що поставляється (наприклад, якщо цей товар раніше придбавався в неплатника ПДВ), інформацію про код можна знайти в Законі від 19.09.13 р. № 584-VII

Одиниця виміру товарів (послуг) (графи 4 і 5)

Ці графи заповнюються відповідно до Класифікатора ДК 011-96, затвердженого Наказом Держстандарту України від 09.01.07 р. № 8. Так, у гр. 4 наводиться умовне позначення (українське) одиниці виміру товарів (послуг),
а в гр. 5 – відповідний код.

Якщо для товару (послуги) умовами договору встановлено одиницю виміру, якої немає в Класифікаторі, тоді вказується одиниця виміру, визначена договором. При цьому гр. 5 не заповнюється.

Зверніть увагу: одиниця виміру товарів (послуг) не відноситься до обов'язкових реквізитів ПН, тому при неправильному заповненні граф 4 і 5 підстав для позбавлення покупця податкового кредиту немає (п. 201.1, 201.10 ПК; Лист ДФС України від 15.10.15 р. № 23354/10/28-10-06-11)

Кількість (обсяг) (гр. 6)

Тут указується кількість (обсяг) товарів, що поставляються (послуг)

Ціна поставки одиниці товару (послуги) без урахування ПДВ

Зверніть увагу: у новому порядку збережена вимога про заповнення цього реквізиту
в гривнях із копійками (якщо інше не передбачене законодавством), тобто із двома знаками після коми

Код ставки (гр. 8)

У цій графі вказується код ставки ПДВ, за якою операція поставки товарів (послуг) підлягає оподаткуванню. Нормами пп. 6 п. 16 Порядку № 1307 і розділом А ПН передбачені такі коди:

– 20 – якщо поставка обкладається ПДВ за ставкою 20 %;

– 7 – якщо поставка обкладається ПДВ за ставкою 7 %;

– 901 – при вивезенні товару на експорт за ставкою 0 %;

– 902 – при поставках товарів (послуг) на території України, які обкладаються ПДВ за ставкою 0 %;

– 903 – при здійсненні поставок, звільнених від обкладення ПДВ

Код пільги (гр. 9)

Тут указується код пільги, якщо здійснюються поставки товарів, звільнені від обкладення ПДВ.

Код пільги наведено в Довіднику пільг, який щокварталу затверджується листом ДФС. Якщо в Довіднику пільг потрібна пільга відсутня (наприклад, при встановленні нової пільги), у гр. 9 наводиться умовний код 99999999

Обсяги поставки (база оподаткування) без урахування ПДВ (гр. 10)

У цій графі наводяться обсяги поставок без урахування ПДВ.

Показнику цієї графи відповідає показник рядків V– IX розділу А (за відповідною ставкою)