з / п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х к. 4 х к. 5 : 100)

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

к. 6 х 10/100/
(кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

к. 6 х 50/100/
(кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

к. 6 х 30/100/
(кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.1

Рілля, всього

117,6569

33 624,55

0,81

32 044,90

3 204,49

3 204,49

16 022,45

9 613,47

 

 

20,7653

16 260,61

0,81

2 188,02

 

 

1 367,51

820,51

1.2

Сіножаті, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Пасовища, всього

10,2533

20 320,90

0,81

337,54

168,77

168,77

 

 

1.4

Багаторічні насадження, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Землі водного фонду, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 2016 рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7–10)

34 570,46

3 373,26

3 373,26

17 389,96

10 433,98

4

Нараховано на 2016 рік за даними раніше поданої декларації
(р. 3 декларації, що уточнюється)

3 373,26

3 373,26

16 866,30

10 119,77

5

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання на 2016 рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 3 – р. 4))

 

 

1 367,51

820,51

6

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання на 2016 рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 4 – р. 3))

 

 

843,85

506,30

7

Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

8

Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

9

Сума штрафу (к. 7 – 10 р. 7 х 3 % або 5 %)

 

10

Сума пені

 

11

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк.

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.