АБ

Шини

Строк використання

Експлуатаційні норми використання АБ установлені п. 3.10 Норм № 489. Строк експлуатації залежить від ступеня виробітку АБ.

Якщо норми виробітку АБ, установлені заводом-виготівником у технічній документації до АБ, вищі за передбачені в Нормах № 489, тоді слід застосовувати норми заводу-виготівника (п. 3.9 Норм № 489)

Залежить від фактичного пробігу шини. Ступінь зносу шини визначається за висотою малюнка її протектора.

Якщо заводом-виготівником установлені інші норми зносу шин, то Норми № 488 для визначення зносу не застосовуються (п. 3.8 Норм № 488)

Причина заміни (списання)

Заміна АБ проводиться у разі передачі АБ на техобслуговування (у ремонт) або у разі списання.

АБ списується з балансу, якщо одночасно виконуються такі умови (п. 3.12, 3.13 Норм № 489):

– середній ресурс АБ, установлений Нормами № 489, вироблено;

– досягнуто граничний стан, при якому ємкість АБ знижується до 40 % номінальної, а відновлення придатності АБ неможливе або недоцільне.

Ще одна підстава для списання АБ: виявлено виробничі або експлуатаційні дефекти АБ, які не підлягають виправленню, або таке виправлення економічно недоцільне.

Увага! Списані АБ передають спеціалізованому підприємству на утилізацію. Строк такої передачі – не пізніше 3 місяців з дати списання АБ (п. 9.9 розд. IX Правил № 795)

Заміна шин проводиться у випадку:

– передачі шини на відновлення (наварювання), якщо така шина класифікується заводом-виготівником як відновлювана;

– сезонної заміни шин (при переході від літнього сезону до зимового і навпаки);

– з інших причин, які можуть з'явитися у підприємства.

Списання шин здійснюють (п. 3.2 Норм № 488):

– після закінчення нормативного строку експлуатації, якщо шини не підлягають відновленню;

– незалежно від строку експлуатації шини – якщо виявлено експлуатаційні або виробничі дефекти, а ремонт недоцільний